5.07.2011 г.

Evaluation report2-II

·       Да много. Тя упражни уменията ми по АЕ;
·       Да беше полезна. Упражнихме говора и уменията си по АЕ;
·       Визитата беше полезна. Аз упражних уменията си и комуникирането на АЕ;
·       Да визитата беше полезна. Езикът, уменията и комуникацията си упражних;
·       Да;
·       Да;
·       Да , АЕ;
·       Визитата беше изключително полезна, защото благодарение на нея, аз получих много нови знания и упражних получените до момента;
·       Да визитата беше полезна. Упражнихме и разменихме знания;
·       Да беше много полезна. Получих много комуникативни умения;
·       Упражних езика и намерих много нови приятели, с които мога да си комуникирам в интернет. Полезно беше за мен, надявам се и за останалите. Научих много нови думи на други езици;
·       Беше полезна, упражнихме езика си;
·       Разбира се. Упражнявах АЕ. Научих се на работа в екип.
От отговорите недвусмислено се разбира, че е оценена като положителна и е помогнала на учениците да развият и обогатят уменията си по АЕ и знанията си по други дисциплини и езици. Подобрени и затвърдени са уменията за работа в екип – български и международен.
1.      Какво Ви даде визитата по отношение на междуличностните отношения?
·        Умения да комуникирам по- добре;
·        Комуникативни умения;
·        Даде ми пример и умения как да се държа с околните и да ги уважавам;
·        Открих много приятели и се надявам да се видя с тях отново;
·        Сдобих се с нови приятели;
·        По отоншение на комуникацията, аз се сдобих с нови чуждестранни приятели, от които научих много интересни знания;
·        Без отоговор;
·        Нищо;
·        Нищо;
·        Даде ми пример как да се държа с околните;
·        Даде ми пример как да се държа с околните и да бъда толерантна;
·        Трябва всички да се уважаваме и да сме толерантни;
·        Всичко, което беше нужно;
·        Без отговор;
·        Всичко;
·        Всичко, което е нужно;
·        По този въпрос, аз мисля, че всички хора сме равни, всички имаме право свободнно да изразяваме своето мнение;
·        Станах по-общителна с непознати хора;
·        Чуствам се по-спокойна да разговарям с хора, които не съм срещала преди;
·        Даде ми незабравими моменти;
·        Даде ми незабравими моменти;
·        Даде ми увереност, че мога да общувам с различни хора, различни характери и от различни култури.
Вижда се, че учениците са преодолели  страховата бариера за общуване на АЕ и неувереността си да говорят на различни теми с непознати и то от други народи. Но има и ученици, които явно не знаят добре АЕ и са отговорили отрицателно или не са дали отоговор. От анализът на отговорите  личи, че знанията на учениците  са на средно и по-ниско ниво, но са успели да се мотивират, нараснала е увереността в собствените им умения и знания, започнали са да работят в екипи.
         4.Какво Ви даде визитата по отношение на международните връзки.
·        Познания за чуждите култури;
·        Разбрах много неща за културите на различните народи;
·        Научих за навиците и кутурите на други държави и беше интересно, все пак са различни и непознати;
·        Без отговор;
·        Без отговор;
·        Научих се по- организирано да работя в екип, и да общувам повече, отколкото  преди;
·        Без отговор;
·        Нищо;
·        Нищо
·        Нищо
·        Даде ни да разберем по какво си приличат и различават тяхната и нашата култура;

Визитата ни показа какви са културите на другите държави и по какво си приличат и различават;
·        Всичко;
·        Без отговор;
·        Всичко;
·        Всичко;
·        По отношение на междукултурните връзки, мога да кажа, че се научиха много неща – култура, бит и език;
·        Определено научих много неща;
·        Научих много неща;
·        Научих много неща за чуждата култура;
·        Визитата показа, че колкото и да се различават нашите култури можем да се сближим.
Може да се заключи, че учениците са научили по нещо за  чуждите култури, бит и език. От отговорите е видно колко е важно да владееш АЕ – отрицателните отговори са ярък пример. Но почти всички са съгласни, че могат да се сближават въпреки културните различия.
         5. Какаво научи за толерантността.
·         Научих,че да си толерантен е много хубаво нещо, защото опознаваш                                                                различни хора, различни идеали и култури;
·         Нищо особено;
·        Че е хубаво нещо и всеки трябва да бъде толерантен;
·        Нищо особено;
·        Че  е хубаво нещо и всеки трябва да е толерантен;
·        Нищо особено;
·        Знанията ми са се  променили след визитата;
·        Ако си толерантен това само ще ти помогне в живота;
·        Толерантността означава много, но според мен най-важното от тях е търпимостта и разбирателството между хората;
·        Какво е това всъщност;
·        Всичко за нея;
·        Много неща;
·        Много важни неща;
·        Научих много неща;
·        Че трябва да приемаме другите такива каквито са;
·        Че трябва да си съпричастен към всеки ;
·        Че тя е важна част от нашия живот. Че трябва да проявявам толерантност за да бъда уважван от другите;
·        Че трябва да бъдем толерантни към хората от другите  раси и етноси;
·        Каквото съм знаела до днес. Нищо ново;
·        Толерантността означава за мен разбирателство, склонност към приемане на различните по цвят на кожата, религията, народност и разбиране;
·        Въпреки различията в мирогледа, външността и религията всички сме хора;
·        Нещо хубаво. Да уважаваш самоличността и културата на другия.
Изводът е че учениците правилно рабират и тълкуват принципите на толерантност – макар и доста опростено. Личи си вътрешната им убеденост и здравите им позиции  за толерантността.
         6. Подобриха ли се езиковите Ви компетенции?
·        Да разбира се. Постоянно говорех на друг език;
·        Определено да;
·        В известен смисъл да;
·        Да и то доста;
·        Без отговор;
·        Да развиха се езиковите ми компетенции и сега комуникирам с чужденците и съучениците си на АЕ;
·        Не;
·        Не;
·        Останха си същите;
·        Да;
·        Да;
·        Да;
·        Да;
·        Да;
·        Да;
·        Да;
·        Да определено;
·        Да много;
·        Да и то доста;
·        Да много;
·        Разбира се;
·        Да подобриха се защото постоянно езикът ти помага да общуваш, научаваш все повече и по-нови неща.
Изводът е че визитата малко или много е подобрила езиковите компетенции на учениците.
         7. Какво Ви направи най-голямо впечатление по време на визитата? /дейност, човек, момент /.
·        Направи ми впечатление, че всички бяха с различни характери и предпочитания, но въпреки това станахме един голям отбор. Допълвахме се взаимно;
·        Човек;
·        Човек;
·        Колко мили и емоционални бяха някой от участниците и колко близки станахме;
·        Това, че може много да се привържеш към хора, които почти не познаваш;
·        Най-голямо впечатление може би направи това, че всички се разбирахме, помагахме си. Това наистина е много важно;
·        Най-голямо впечатление ми направи полският отбор;
·        Всички бяха страхотни и всеки един момент беше хубав;
·        Посещението в София;
·        Екипите бяха страхотни.
·        Дейностите, хората и незабравимите моменти, които остават след тях;
·        Дейностите, хората и незабравимите моменти;
·        По време на презентациите когато някой от унгарците прознасяха грешно school имаше подигравателни коментари;
·        Таблата;
·        Без отговор;
·        Без отговор;
·        Без отговор;
·        Полският отбор,бяха много комуникативни личности;
·        Много неща, хората, заниманията, екскурзиите;
·        Пяха наши песни, танцуваха с нас на нашата музика;
·        Хората и различията им. Държанието  им и презентациите им.
Анкетираните са впечатлени от това, че въпреки различията си екипите се разбират помежду си, че на тази възраст имат сходни желания, предпочитания, в музиката, танците и др. всички  оценяват положително екскурзиите и презентациите, което говори, че учениците искат да научават новостите за живота на другите по метода на „откривателството”, от собствени впечатления и усещания при посещението на музеите и другите забележителни  и интересни места, които са били посетени.
8. По време на кои дейности се забавлявахте най-много? Кои Ви харесаха
най-много ?
·        Пътуването до София и прощалната вечеря, както и свободните часове прекарани извън училище;
·        Всички дейности;
·        Всяка дейност беше различна и приятна;
·        Бачково и София;
·        На всички дейности се забавлявах. Всички ми харесаха;
·        Забавлявах се на посрещането, разходката в София и други;
·        По време на посрещането;
·        Посрещането;
·        Посрещането;
·        Във всеки един момент се забавлявах и ми беше интересно;
·        Във всеки момент се забавлявах и всичко беше страхотно;
·        Всички дейности бяха забавни и всички се забавлявахме;
·        Посещението в София и партито;
·        Всичко ми хареса;
·        Забавлявах се на всички дейности, но на прощалното парти беше най-хубаво;
·        Няма такива, всички бяха забавни;
·        Когато участвахме с другите отбори в подреждането на пъзела и дейностите по него;
·        По време на екскурзиите и в ресторанта;
·        Най-много ми хареса правенето на пъзела, пътуването до София и прощалната вечиря.
Учениците с удоволствие и голяма ангажираност са участвали във всички мероприятия, което говори, че те са подбрани правилно от ръководителите. Особенно се харесват масовите мероприятия с участието на всички отбори.
9. Какво се промени у Вас?
·        Промених се по отношение на хората. Научих се, че колкото и различни характери и народности да сме, има много неща, които ни свързват;
·        Научих какво е любов;
·        Научих какво е любов;
·        Не съм се променила особено;
·        Това, че мога да общувам по-добре на АЕ;
·        Научих се да бъда по-отговорна, да вземам важни решения и да бъда по-толерантна отколкото съм;
·        Нищо;
·        Имам повече знания;
·        Нищо;
·        Общуването ми се промени;
·        Станах по-толерантна и търпелива;
·        Станах по-търпелива;
·        Нищо;
·        Нищо;
·        Станах по-толерантна и търпелива;
·        Промени се комуникативността ми;
·        Без отговор;
·        Станах по толерантен човек;
·        Може би до някъде мирогледът ми;
·        Станах по толерантен човек;
·        Засили се чувството ми за толерантност,търпимост и спокойствие;
·        Това че мога да общувам по-добре на АЕ.
Явно е, че визитата  е довела до положителни промени във всички участници, в посока към   -  по-добър, по-търпелив, по-спокоен, по-толерантен, каквато е целта на проекта.
          10.Как ще продължите в бъдеще.
·     Ако имам възможност бих направила самата аз такива проекти;
·     Ще се старая да участвам във всяка визита, която се организира;
·     Смятам още дълго време да се занимавам с подобен вид дейност;
·     Надявам се да се съберем отнова е да се забавляваме;
·     Без отговор;
·     Ще продължавам да съм толерантна и да помагам и разбирам различните от мен;
·     Не знам. На където ме отвее вятъра;
·     Все така;
·     Все така;
·     Ще продължим да комуникираме помежду си с всички отбори;
·     Ще продължим връзката;
·     Надявам се да поддържаме връзка с всички отбори;
·     Както и до сега;
·     Както и до сега;
·     Ще продължим да поддържаме връзка;
·     Със сигурност ще ставам по-толерантна, още по-отговорна и разумна когато участвам във визитите;
·     След свършването на проекта смятам да поддържам връзка с отборите;
·     Ще продължа да поддържам връзка;
·     Ще продължа да поддържам връзка;
·     Надявам се да поддържаме връзка с всички отбори;
·     Ще продължим да комуникираме помежду си с всички отбори;
·     След свършването на проекта смятам да поддържам връзка с отборите.
Почти всички участници искат да поддържат връзката си с другите отбори. Има готовност и стремеж към по-голямо участие в организиране на бъдещи визити.
          11. Смятате ли, че „още една тухла в стената на нетолерантността и предразсъдъците е свалена”.
·        Да смятам.докато продължават да се правят подобни мероприятия ще бъдат „свалени тухлите” и накрая тази нетолерантност и предразсъдъци ще останат на заден план;
·        Да;
·        Определено;
·        Определено;
·        Да, определено;
·        Да, определено мисля,че е така.  Като контактуваме с хора от различни култури, ние разширяваме своя кръгозор. По този начин ние започваме да мислим по рационално за сивите дни, които съществуват в живота ни и ни поучават;
·        Мисля че да;
·        Да смятам;
·        Мисля, че да;
·        Да;
·        Да;
·        Да;
·        Да;
·        Сигурно;
·        Да;
·        Да;
·        Без отговор;
·        Без отговор;
·        Без отговор;
·        Определено! И за сметка на това се постави още една тухла в стената на толерантността и приятелството;
·        Да смятам, защото колкото повече мероприятия се правят, толкова повече тухли ще падат от страна на нетолерантността и предразсъдъците;
·        Ако беше само една тухла – добре, но е още по-добре защото паднаха ДВЕ от двете страни – Нашата и Тяхната.
Явно е, че участниците правилно разбират дейността по проекта и вярно и точно разчитат сигналите от изпълнението на мероприятията. Може със сигурност да се отчете, че работата по проекта е повлияла положително върху мисленето и поведението н а учениците. Усеща се, че те са израстнали духовно на по-високо ниво, и мотивацията им за по-целенасочено и задълбочено участие в учебния процес като цяло е по-голяма.

4.07.2011 г.

Evaluation report 2

Защото има значение какво мислиш


1.      Според очакванията  Ви ли протече визитата? В какви аспекти? Защо/защо не?
·        Дори и повече от очакванията ми. Беше образователна, забавна и интересна;
·        Да, защото всичко, което очаквах ми се случи;
·        Даже надмина очакванията ми. Беше по-хубаво и вълнуващо;
·        Да беше забавно и тренирахме АЕ;
·        Да визитата протече според очакванията ми;
·        Да визитата беше много успешна и интересна.Като цяло всичко беше много много забавно и протече в положителна посока
·        Да;
·        Да;
·        Да;
·        Да;
·        Да;
·        Да ,беше полезно и в същото време забавно;
·        Протече уникално и с много забавления;
·        Да;
·        Да ,беше най хубавата визита до сега;
·        Всичко беше супер и няма какво да се коментира;
·        Да, визитата протече по-добре / по план/;
·        Да ,визитата оправда моите очаквания. Радвам се, че се запознах с много хора;
·        Да, визитата оправда очакванията ми. Радвам се, че се запознах с много интересни хора;
·        Да, визитата оправда очакванията ми;
·        Да;
·        Да, защото всичко ,което очаквахме да получим от визитата, стана реалност.
Всички отговори са положителни. Това,което са очаквали от визитата се е случило, даже и повече. Това говори, че ръководителите правилно и точно са подбрали и планирали мероприятията, като са се съобразили с очакванията и желанията на децата.
2.      Полезна ли беше според Вас визитата? Какви умения получи или упражни?
·       Да беше полезна, защото упражнихме езика си  и намерихме нови приятели;
·       Полезна беше. Упражнихме уменията си по АЕ;
·       Да получих и упражних уменията си по АЕ;
·       Упражних АЕ;
·       Да тези визити и проекти са много полезни за нас. Упражних АЕ;
·       Да визитата беше полезна. С общуването си, аз научих повече неща отколкото очаквах;
·       Да, контакт с чужденци, уменията си да контактувам с различни хора и то на АЕ;
·       Да, беше полезна. Получих умения по АЕ;
·       Да ,беше полезна. Упражних комуникацията си поАЕ;

Evaluation reports

Анализ на анкета № 1 – 11 въпроса

         Анализът е направен на база представителна извадка – произволно подбрани 22 анкетни листа.Интервюирани са 22 участника в училищния екип на проекта .Всички повече или по- малко са участвали в подготовката и провеждането на мероприятията по срещата на T.I.M.E. Отговорите на въпросите са ситуирани каго – положителни; отрицателни; и неопределени. Участниците могат да дават само по един отговор. На въпроси №4,7 и 10 могат да дават повече от един. Целта при тях е да се подберат точните качества и умения, които участниците са приложили и в кои конкретни мероприятия. Затова и при тези въпроси отговорите са повече от 22, но и не всички участници са дали повече от един отговор. Анализът е направен на всеки въпрос по отделно в зависимост от отговорите.
         Целта на анкетата е да даде отговор на въпрсите : дали мероприятията са обвързани с темата на проекта; доколко е полезно участието в такива проекти.
1.     Участвахте ли в мероприятията на срещата?
ДА -82% - 18 човека; НЕ – 0%; В НЯКОИ – 18% - 4 човека.  Видно е че всички анкетирани са участници в мероприятията по срещата, като активността преобладава.
2.     Участвахте ли в подготовката и провеждането на мероприятията?
ДА – 82% -18 човека; НЕ – 9% - 2 човека; В НЯКОИ – 9% - 2 човека. От резултатите може да се направи  извод, че участниците са искрени в отговорите си, /сравнени с въпрос №1/ и може да се вярва на отговорите им с достатъчна степен на достоверност. Само двама човека не са участвали в подготовката.
3.     Смятате ли, че от срещите има полза?
ДА – 100% - 22 човека. Единодушието не може да даде еднозначен отговор дали  е заради   „ купона „ или е заради вътрешна потребност и необходимост, но положителното е налице – срещи, вместо комфронтация.
         4.Кои от уменията си упражнихте и приложихте?
Дават се повече от един отговор. АЕ – 32% - 11отговора; Комуникативни умения – 29% - 10 отговора; Творчески – 9% - 3 отговора; нито едно от посочените - 9% - 3 отговора; Всички посочени – 21%  - 7 отговора. Вижда се , че 91% - 19 човека са приложили основните умения заложени като цели в проекта и само трима човека са имали други цели и може да се гадае в каква посока са – само за „купона” или, че са извън училището.
         5. Разчупиха ли срещите с връстници от други страни някои  стериотипи
и/или освободиха ли Ви от някои предразсъдъци или комплекси?
ДА -  41% - 9 човека; НЕ – 18 % - 4 човека; ДОНЯКЪДЕ – 41 % - 9 човека. Вижда се,че повече от анкетираните имат някаква промяна във вижданията си, в увереността си, във възможностите си, и в преодоляване на  страховете си от общуването с връстници от други народи. Резултатите са условни, тъй като анкетата не отчита степента на владеене на АЕ, което е много различно при участниците и оказва силно влияние върху вида на отговорите. Отговорите До- някъде – 9 души, които може би са по-слаби по езика, радват, защото и те имат  промяна, макар и по-слаба.
         6. Смятате ли че тези срещи Ви направиха по-толерантни към другите,към културните и личностни различия?
ДА – 68% - 15 човека; НЕ – 0%; ДОНЯКЪДЕ – 32% - 7 човека. Вижда се че всички участници малко или много са станали по-толерантни,или поне са си задали въпроса за толерантността и са си отговорили в положителна посока,което още веднаж потвърждава правилността на темата и целите на проекта. Дава се добър отговор, че по този въпрос трябва да се работи непрекъснато и в бъдеще с всички подрастващи,като разширяват и обновяват формите и методите на работа.
         7. Как ще определите срещата като цяло?
Дават се повече от един отговор. ПОЛЗОТВОРНА – 15% - 6 отговора; ВЪЛНУВАЩА – 35% -14 отговора; НЕЗАБРАВИМА – 45% - 18 отговора. Отговорите са градирани умишлено. Вижда се че всички са удоволетворени и оценят положително провеждането на такива срещи. СКУЧНА – 5% - 2 отговора. Разбираемо е , когато не говориш добре АЕ и имаш други цели при участието си.
         8. Бихте ли участвали в друга такава?
ДА – 91% - 20 човека; НЕ – 0%; МОЖЕ БИ – 9% - 2 човека. Горните изводи се потвърждават. Даже и тези двама,за които тя е „скучна”се надяват и тайно желаят пак да участват.
         9. Смятате ли че има полза от такива проекти?
ДА – 100% - 22 човека. Единодушие. Резултатът потвърждава  нуждата от повече проекти и извода,че децата искат да работят, но трябва да се организират от ръководители и да се обхванат максимален брой ученици.
         10. Кое от мероприятията по време на срещата Ви хареса  най-много?
Дават се повече от един отговор. Посещение на места, свързани с толерантността в град София – 8% - 2 отговора; Посрещането – 16% - 4 отговора; Засаждането на дръвче в алеята на толерантността – 8% - 2 отговора; Фестивал на толерантността 8% - 2 отговора; Нито едно – 0%; Всички – 52% - 13 отговора; Други – 16% - 4 отговора. Вижда се че предпочитанията са различни, но се разбира, че всички мероприятия са желани.Няма мероприятия, които да не са се харесали или проведени насила. Налага се извода,че има предварително обсъждане и подборът е направен добре – съобразени са целите на проекта и     общите и специални предпочитания на участниците.
         11. По ясно ли осъзнавате необходиммостта от популяризиране на европейските стойности чрез различни форми на дейност?
ДА – 50% - 11 човека; НЕ – 5% - 1 човек; ДО ИЗВЕСТНА СТЕПЕН – 45% -10 човека. Може да се направи извод,че чрез тези проекти европейските ценности все повече ще се сближават, уеднаквяват и развиват в посока на взаимно разбиране и толерантност.